Ամէն օր զանազան աշխատանոցներ, առաջնորդուած՝ այլազան բնագաւառներու մէջ փորձառու 20 ուղեկիցներու կողմէ։

Տեսողական եւ լսատեսողական արուեստներ…

… երաժշտական եւ մարմնային արտայայտութեան զարգացում, թատերական խաղեր…

…ազատ գրութեան զարգացում եւ գրական ընթերցումներ…

…խմբային եւ մարզական խաղեր, բնութեան մէջ պտոյտներ եւ ճամբորդութիւններ….

… զուարճալի երեկոներ…

… եւ շա՜տ աւելին…

Նկարներու հեղինակային իրաւունք՝ © Samuel Buton եւ © Զարմանազան