Ընդունուելէ ետք, պէտք է մեզի ուղարկել մասնակիցին վերաբերեալ հետեւեալ փաստաթուղթերը նախքան Փետրուար 19ը։

  • Ինքնութեան նկար մը:
  • Մասնակիցին ի զօրու եղող անցագրի լուսապատճէնը (կամ մասնակիցին ինքնութեան թուղթը եթէ Եւրոպական Միութեան քաղաքացի է):
  • Սակի վճարման առաջին մասը։
  • Ընդունուելէ ետք, մասնակցողները պիտի ստանան լրացնելիք ու ստորգրուելիք թուղթերու ցանկ մը (ճամբորդութեան եւ վճարման պայմանները, հաւաքական կեանքի մօտեցումները)։