Սակեր

Եւրոպա, ԱՄՆ, Գանատա՝ 900 Եւրօ
Միջին Արեւելք՝ 800 Եւրօ

Այլ երկիրներ՝ հաճեցէք մեզի հետ կապ հաստատել։

 

Սակին մէջ ընդգրկուած են՝

 • Խմբային փոխադրութիւն հանրակառքով՝ Ժընէվի օդակայանէն մինչեւ ճամբարի վայրը եւ վերադարձը,
 • Կեցութեան վարձքը,
 • Տեղւոյն վրայ փոխադրութիւն՝ ծրագրի գործադրութեան եւ շրջապտոյտներու համար,
 • Բոլոր շրջապտոյտները եւ աշխատանոցները
 • Ճամբարին աշխատանքներուն եւ  ծրագրի գործադրութեան բոլոր ծախսերը,
 • Ամբողջական ապահովագրութիւն՝ արկածներու եւ վնասներու։

Սակին մէջ չեն ընդգրկուած (մասնակիցներուն պատասխանատւութեան ենթակայ են)՝

 • Փոխադրութեան ծախսերը դէպի Ժընեւ եւ Ժընեւէն։
 • Օդանաւ կամ գնացքի տոմսակներու ապահովագրութիւն։ Եթէ մասնակիցը ստիպուած ըլլայ ջնջել ճամբորդութիւնը, կը պարտադրուի ստանձնելու երթեւեկի ծախսը ամբողջութեամբ։ Ուրեմն, խիստ յանձնարարելի է, որ մասնակիցները նախատեսեն նաեւ ջնջնումի, ինչպէս նաեւ ճամպրուկի կորուստի կամ գողութեան ապահովագրութիւն։
 • Ոչ-չափահաս պատանիներուն ընկերակցելու սպասարկութիւնը, համաձայն ճամբորդատար ընկերութեան ծառայութեան,
 • Արտօնագրի ծախսերը (վիզա),
 • Հաւանական յաւելեալ ճամբորդական ծախսեր, եթէ տոմսերը առնուին տուեալ վերջնաժամէտէն ետք
 • Առողջութեան ապահովագրութիւն (ներառեալ՝ տունդարձը)

Վճարումի պայմաններ՝

 • Վճարումները կ՚ընդունուին միայն Եւրո-ով։
 • Վճարումը կը կատարուի երկու մասով (յաւելեալ վճարումներ դրամատուներու հետ կապուած եւ տարրադրամներու միջեւ փոխելու հետ կապուած ծախսերը ձեր պատասխանատւութիւնն են)
 • Սակին 50%-ը պէտք է վճարուի մինչեւ Փետրուար 19, ժամը 23:00 Կրինուիչի ժամով։

Որեւէ այլ ծախս կամ կարիք, պատասխանատւութիւնն են մասնակիցին։

Արձանագրութեան կամ վճարումներու հետ կապուած յաւելեալ հարցումներու համար հաճեցէք կապ հաստատել մեզի հետ իմակով (e-mail)։