Զարմանազան 2020

10էն 17 տարեկաններուն եւ
Ինալքոյի ծրագրին մասնակցողներուն համար ՝
Յուլիս 12էն Օգոստոս 7

18էն 24 տարեկաններուն համար ՝
Յուլիս 9էն Օգոստոս 8

Արձանագրութիւն 10էն 17 տարեկան եւ 18էն 24 տարեկան մասնակցողներուն համար

Արձանագրութիւն Ինալքոյի ծրագրին մասնակցողներուն համար