Ինալքոյի ուսանողները Զարմանազանի մէջ / The Inalco students at Zarmanazan /Les étudiants de l’Inalco en formation à Zarmanazan

Ինալքոյի պատրաստական ծրագրին մասնակցող ուսանողները իրենց ուսուցչակազմին՝ Անահիտ Տօնապետեանի, Անքէ Ալ-Պաթաինէի, Էյմի Հիւուզի, (Իչ-էշի (ա), Թահանշի (ի)) Շիշոքա Տութա եւ Անի Կարմիրեանի հետ։ / Some pictures of the Inalco students at Zarmanazan. With the teaching staff : Anaïd Donabédian, Anke Al-Bataineh, Amy Hughes , (Ič’éši (m), Thaŋháŋši (f)) Šišóka Dúta and Ani Garmiryan. / Quelques images du groupe d’étudiants de l’Inalco en formation à Zarmanazan. Avec les professeurs Anaïd Donabédian, Anke Al-Bataineh, Amy Hughes, (Ič’éši (m), Thaŋháŋši (f)) Šišóka Dúta et Ani Garmiryan.