Զարմանազան 2020

10էն 17 տարեկաններուն եւ
Ինալքոյի ծրագրին մասնակցողներուն համար ՝
Յուլիս 12էն Օգոստոս 7

18էն 24 տարեկաններուն համար ՝
Յուլիս 9էն Օգոստոս 8

Զարմանազանը բոլոր մասնակիցներուն միջեւ հանդիպման եւ շփման վայր մըն է։ Անոնք առիթը պիտի ունենան իրարմէ սորվելու եւ ընկերական կապեր հաստատելու, քանի մը շաբաթ միասին ապրելով եզակի ու հարուստ մթնոլորտի մը մէջ, որուն ներսուզման հասարակ լեզուն է արեւմտահայերէնը։


Զարմանազան 10էն 17 եւ 18էն 24 տարեկան երեխաներու եւ երիտասարդներու համար՝

Երեխաները եւ երիտասարդները իրենց տարիքին համաձայն զանազան աշխատանոցներու պիտի մասնակցին՝ երաժշտական, թատերական եւ պարային աշ­խատանոցներ, գեղարուեստի, ազատ գրութեան եւ գրական ընթերցումներու նուիրուած նիստեր, բանավէճեր եւ բազմազան խաղեր ու մարզանքներ, մասնագէտ ու տաղան­դաւոր ուղեկիցներու ղեկավարութեամբ։

Ամէն մասնակից ծրագրին գործօն մէկ անդամն է։ Թէ՛ ինքզինքին եւ թէ՛միւսներուն հանդէպ պատասխանատւութիւններ կը ստանձնէ եւ հաւաքական կեանքին բոլոր երեւոյթներուն մէջ կարեւոր դեր մը կը խաղայ։

Ամբողջովին ներսուզուած արեւմտահայերէն լեզուով ապրող վայրի մը մէջ, մաս­նա­կիցները միասնաբար կը ստեղծագործեն, յայտնաբերեն, սորվին ու զուարճանան։
Այս ձեւով լեզուն կը հանդիսանայ բնական միջոց մը հաղոր­դակցութեան եւ ստեղ­ծագործութեան։

Զարմանազանը բաց է Սփիւռքի երեխաներուն, պատանիներուն եւ երիտա­սարդ­նե­րուն։
Տրամադրելի տեղերու թիւը սահմանափակ է. ո՛չ աւելի քան 60 հոգի։

15էն 24 տարեկան պատանիներու եւ երիտասարդներու պարագային՝ կը պահանջուի հայերէնի առնուազն միջին չափով գիտութիւն մը։

Համալսարանական խտացեալ ծրագիր Սփիւռքի մէջ գործող արեւմտահայերէնի ուսուցիչներուն ուղղուած՝

Սփիւռքի արեւմտահայերէնի գործող եւ ապագայ 15 ուսուցիչներ պիտի յետեւին համալսարանական խտացեալ ծրագիր մը, որ պիտի հաստատուի համալսարանական վկայականով մը (Համագործակցութեամբ INALCO-ի (Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւննրու Ազգային Հիմնարկի)։ Այս ծրագիրը պիտի ընդգրկէ գործնական վարժընթաց, ներգործօն դասախօսութիւններ՝ նորագոյն մանկավարժական մօտեցումներու եւ միջոցներու կիրարկումով, փորձագէտի վերահսկողութեամբ։

Յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար վարժընթացին մասին, սեղմեցէք այս կոճակները՝


Զարմանազանի վայրէն դուրս՝

Բոլոր մասնակիցները նաեւ առիթը կ՚ունենան յայտնաբերելու Ֆրանսայի Ալփ լեռնային շրջանը, շաբաթական զանազան խմբային պտոյտներու միջոցաւ։


Գործակից կազմակերպութիւններ

  • «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքը (Լիզպոն, Փորթուկալ)

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքը, որ նախապէս կը կոչուէր Միջին Արեւելքի բաժանմունք, հաստատուած է 1956-ին Հիմնադիրին երկու կտակակատարներուն՝ Կիւլպէնկեանի ազգական Գէորգ Եսայեանի եւ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան անդրանիկ տնօրէն Խոսէ տէ Ազերետօ Փերտիտաոյի կողմէ։ Բաժանմունքին առաքելութիւնն էր «Հայ ժողովուրդին համար ստեղծել կենսունակ ապագայ մը, ուր անոր մշակոյթն ու լեզուն պահպանուին եւ արժեւորուին»։ Կենսագործել Հայերէն լեզուի եւ հայկական մշակոյթի պահպանութիւնը, զարգացնել Սփիւռքը, իրարու կապելով անոր տարբեր հատուածները, կրթութեան բնագաւառին մէջ ներդրում կատարելը՝ հիմնարկութեան հնգամեայ ծրագրին չորս առաջնահերթութիւններէն մէկն է։ 
https://gulbenkian.pt/armenian-communities

  • «Հազար ու մէկ աշխարհ» ընկերակցութիւնը (Լիոն, Ֆրանսա)

«Հազար ու մէկ աշխարհ»ը Ֆրանսական ոչ շահաբեր (1901-ի օրէնքի ենթակայ) ընկերակցութիւն մըն է, որուն նպատակն է հայերէնը զարգացնել երկլեզւութեան մօտեցումով, կազմակերպելով մշակութային, գիտական ու մարզական գործունէութիւններ, միջմշակութայնութեան վրայ հիմնուած, 3-էն 17 տարեկան երախաներու համար։ Ընկերակցութիւնը Ֆրանսայի Երիտասարդութեան եւ Մարզանքի նախարարութեան հաւանութիւնը ունի, ոչ-չափահասներու համար ճամբարային ընդունելութեան եւ վերահսկողութեան կարգուկանոնը կազմակերպելու եւ ապահովելու։

  • Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկը (INALCO, Փարիզ)

Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկը համալսարանական հաստատութիւն մըն է, ուր 100-է աւելի լեզուներ եւ մշակոյթներ կ՚ուսուցուին։ Աւելի քան երկու հարիւր տարի առաջ հաստատուած Հայկական ուսմանց ծրագիրը՝ Հայաստանէ դուրս ամենէն ամբողջական ծրագիրը կ՚ընձեռէ, ընդգրկելով սկսնակներէն մինչեւ տոքթորայի ուսման մակարդակը։ INALCO-ն հայագիտական թեքումով «պսակաւոր»-ի ու մագիստրոսական-ի համալսարանական վկայականներ կու տայ, որուն մէջ ներառնուած է, արդէն աւելի քան քսանհինգ տարի է ի վեր, Սփիւռքի մէջ Հայերէն լեզու ուսուցանելու դասանիւթը, Անի Կարմիրեանի գործակցութեամբ։ www.inalco.frՆկարներու հեղինակային իրաւունք՝ © Samuel Buton եւ © Զարմանազան